חשבי שכר! קבלו הצצה לקורס האינטרנטי המבוקש בישראל בתכנון פרישה בחינם

אנשי מקצוע רבים מעולמות הפיננסים כבר הבינו שהסמכה בתחום הפרישה הינה הזדמנות ולמינוף מקצועי - צפו בטעימה מהקורס

נגן וידאו

למה דווקא אצלנו?

הנושאים החשובים בהם נעמיק בקורס:

מהרו לתפוס מקומכם - מס' המקומות מוגבל!

למה חשוב שחשבי שכר יתמקצעו בפרישה?

בכדי לדעת להתנהל נכון מול הפורשים, להמנע מטעויות במילוי טפסים ולמצות את זכויותיהם.

המסלול היחיד בארץ בו תקבלו את הידע המלא לעבודה אחראית מול פורשים
קורס מקיף, פרקטי ומעשי.

הזדמנות לבלוט ולהתמחות בתחום הפרישה במסגרת האגונית אליה אתם שייכים!

הכירו את המומחים שילוו אתכם לאורך כל הדרך

יגאל אלון 123, ת"א - 5 דק' הליכה ממרכז עזריאלי
או דגיטלי בלבד מהבית!

תעודת ״בוגר הסמכה בתכנון פרישה״
מטעם OS-Expert מבית אורין שפלטר.

יש לכם עוד שאלות?
השאירו פרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם

רשימת נושאים מפורטת:

מבוא פנסיוני פיננסי – מהו תכנון פרישה, הסבר למושגים בסיסיים – גיל פרישה, מקדם, הבטחה ועוד, קודי פיצויים שירשמו בטופס 161 – קוד סוג משלם, מוצרים פנסיונים, צבע הכסף – תגמולים ופיצויים, מסלולי פנסיה, גמל להשקעה, קופה לפי תיקון 190.

מבוא למיסוי – שיטת המיסוי בישראל, סוגי ההכנסה השונים והמס עליהם, נקודות זיכוי, סף המס, הסבר לטופס 161, שווי פיצויים – חישוב שווי פיצויים בתלוש המשכורת, נספח שווי פיצויים לטופס 161.

שלבי עבודה בתכנון פרישה, צבע הכסף – ניתוח תיק:
למה דרוש תכנון פרישה, שאלות מנחות בפרישה, שלבי עבודה בתכנון פרישה, צבע הכסף – ניתוח המסלקה הפנסיונית (ניתוח תיק) + תרגול, כללי משיכה בפטור ממס, הסבר לגבי ההבחנה בין פיצויים לצורך התחשבנות מס הכנסה, ופיצויים לצורך התחשבנות בגין זכאות העובד לפיצויים.

עזיבת עבודה – טופס 161, 161א, ומסמכים נלווים:
טופס 161, 161א, מגדרת מענק פרישה, קוד סוג משלם, מה אסור/מותר למעסיק, נספח שווי פיצויים, מענק שנים עודפות, החזר דמי גמולים, התייחסות לתשואה על הפיצויים, רשימת מסמכים נדרשים לעזיבת עבודה, מכתב שחרור.

ביטוח מנהלים, ופרישה מביטוח מנהלים:
מאפיינים עיקריים לתוכנית ביטוח – דמי ניהול, הון/קצבה, מקדם קצבה, מסלולי השקעות, מוטבים, ביטוח, הסטוריית התפתחות מבנה הפוליסה, סוגי פוליסות – פוליסות גמלא, פוליסות מעורב, פוליסות עדיף, פוליסות משתתפות, פוליסות מנהלים חדשות (מ 2004 עד 2012), פוליסות מנהלים בשנת מעבר 2013 , פוליסות מנהלים היום, מסלולי השקעה לפורשים.

קרנות פנסיה, ופרישה מקרנות פנסיה:
סוגי מוצרי חסכון פנסיוני, עולם הפנסיה, קרן פנסיה חדשה מקיפה, קרן פנסיה משלימה, איזון אקטוארי, תקנון אחיד, קצבת זקנה, שינויים בקצבת זקנה, פנסיית שארים, תשואה פיננסית, שינויים באג"ח מיועדות לאורך השנים, רפורמה בהקצאת האג"ח המובטח, תהליך קבלת קצבה, דמי ניהול, הקטנת דמי הניהול, מסלולי הקצבה בקרן פנסיה.

בחירת המוצר הפנסיוני:
מאיזה מוצר כדאי לקבל קצבה, מנגנון עדכון הקצבאות, המשך עבודה לאחר גיל פרישה, העברות בין המוצרים, השוואת מסלולי פרישה.

מוצרים לאחר פרישה:
בניית אסטרטגיה לניהול סיכונים, בניית אסטרטגיה לניהול נכסים, ניהול סיכוני השקעות, מוצרים פנסיונים להשקעה לפורש.

הפנסיה הותיקה:
קרנות פנסיה ותיקות הקמה, סיבות לגרעונות הקרנות, המצב בקרנות הוותיקות טרם הרפורמה של שנת 2003, הפרש בין היקף הקצבאות וההפקדות, ההפרש בין גלאי הפרישה, ניהול השקעות לא מקצועי. הרפורמות בקרנות הוותיקות, שעורי ההפקדות. הרפורמה של שנת 1995. נתונים מבוטחים, המשכת ביטוח, חישוב קצבת הזקנה, מענק שנים עודפות סעיף 12, החזר דמי גמולים סעיף 14, היוון קצבה – סעיף 15, הקדמת פרישה – סעיף 13, משיכת כספים כסכום הוני, מי רשאי להגיש בקשת משיכה, מי נחשב שאר, תנאי זכאות למשיכה של שאר, משיכת כספים מחשבונות קטנים, ביטוח בקרנות הוותיקות – דילמות, קבלת הקצבה מהקרן הותיקה.

הפנסיה התקציבית:
פנסיית זקנה בתקציבית, שיעור קצבת זקנה, פיצויים בעד תקופה עודפת, היוון קצבה, מענק יובל, פנסיית שארים, פנסיית נכות, חלוקת פנסיות בין בני זוג.

מענקי פרישה:
ניתוק יחסי עובד מעסיק, הגדרת מענק פרישה, חישוב פטור למענק פרישה, הגדלת המשכורת האחרונה לפני פרישה, עבודה חלקית לפני פרישה, מסלולי מיסוי למענקי פרישה – יתרונות, חסרונות ודגשים, מיסוי בשנת עזיבת העבודה, פריסת מענק פרישה חייב במס, הסבר למילוי טופס 161, 161א,תרגול למילוי טפסים.

פריסת מענק פרישה חייב במס, הסבר על טופס 116ג, רצף קצבה, רצף קצבה אוטומטי, רצף זכויות פיצויים, תקרה לסכום ברצף פיצויים וקצבה, הסבר על טופס 161ג, מקרים מהפרקטיקה, תרגול בכיתה ובבית.

מענקי פרישה/מוות:
רצף זכויות פיצויים, תקרה לסכום ברצף פיצויים וקצבה. מקרים מהפרטיקה, תרגול בכיתה ובבית, מענק מוות – מסלולי מיסוי.

תקיון 190- פטור לקצבה מזכה (קיבוע זכויות):
קצבה מזכה – חישוב פטור לקצבה לפי נוסחת הקיזוז החדשה, הסבר להגדרות בסעיף 9א. הסבר על טופס 161ד, 161ח, 161י – אפשרויות המיסוי בטופס.

פרישה מדומה והיוונים:
פרישה מדומה – קבלת פנסיה לפני עזיבת עבודה בגיל פרישה וניצול הטבות מס, מיסוי משיכת כספי תגמולים שלא כדין, היוון בפטור לפי תיקון 3, תרגול, מקרה מהפרקטיקה, היוון כספי תגמולים בפטור ממס – תיקון 5 משיכת סכום צבירה מזערי, כללי משיכה בפטור ממס, היוון כספי תגמולים חייבים במס שולי – משיכה כדין, פריסת היוון כספי תגמולים. תרגול ומקרים מהפרקטיקה.

נוסחת השילוב:
נוסחת השילוב הישנה, בדיקת כדאיות בין נוסחת הקיזוז לשילוב.

קצבה מוכרת וקצבה אחרת:
הגדרת תשלומים פטורים, אפשרויות לקבלת הפטור, סוגי קצבאות שונות – פטורים וחיוב במס. תרגול ומקרים מהפרקטיקה.

תוספות חשובות בפרישה:
נושאים המייחדים בעלי שליטה מאוכלוסיית השכירים ופנסיה תקציבית לבעלי שליטה (היבט המיסוי). הסבר לטיפול בפרישות של עובדי מדינה בפנסיה תקציבית ואנשי כוחות הביטחון, תיקון 232 – שווי פיצויים, קביעת תקרת השלמה לפיצויים, סכומים שנתקבלו כמענק הון עקב פרישה אשר במועד ההפקדה נזקף לגביהם שווי, סכומים שנתקבלו כמענק הון עקב מוות אשר במועד ההפקדה נזקף לגביהם שווי. כיצד מטפלים בכספי נפטר, נכויות, מילוי טופס 116 (תאום מס).

תרגול פורשים מכל הסוגים:
תרגול מקרים של פורשים עם תוכניות מגוונות, האפשרויות השונות למימוש הכספים, השפעת אופן המימוש על המיסוי, מילוי טפסים למס הכנסה בהתאמה.

סיום יחסי עבודה:
שימוע ושלביו, הודעה מוקדמת, התפטרות המקנה זכות לפיצויי פיטורים, פיצוי פיטורים ודרכי חישובם, פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

ניהול סיכונים משפחתיים:
חוק הירושה, הסכם ממון, צוואות וירושות, צוואה הדדית, העברה בין דורית, ייפוי כוח מתמשך.

הביטוח הלאומי:
הביטוח הלאומי- גמלת זקנה ושארים, נפגעי עבודה, נפגעי תאונות, נכות כללית וסיעוד.

תרגול פורשים מכל הסוגים:
תרגול מקרים ברמה בינונית של פורשים עם תכניות מגוונות, האפשרויות השונות למימוש הכספים, השפעת אופן המימוש על המיסוי, מילוי טפסים למס הכנסה.

יש לכם עוד שאלות?
השאירו פרטים ונציג מטעמינו יחזור אליכם